actueel

Vacatures voor het Tussendoor

Bar mensen , schoonmaker en iemand voor verhuur gezocht

Wederom bar mensen gezocht:

Voor de vrijdag avonden van 22.00-02.00 of later alls je dat wilt.

Door het vertrek van Marc naar onbestemde oorden komt er weer een bar mens plaats vrij voor de bar avonden. 

Je kunt je eigen muziek meenemen of spelen via internet ( interactief ) , je eigen sfeer creeren door je eigen vrienden uit te nodigen en je mag gratis drinken op je eigen avond ( binnen de grenzen van het betamelijke  :-) Afhankelijk van het aantal barmensen draai je 1 x in de 5 a 6 weken een bar avond.

 

Tevens komt er vanaf 18  januari 2014, wegens vertrek van onze lieftallige schoonmaakster naar het buitenland ( jaja er wordt wat afgereisd door de Panderianen ), de enige betaalde baan van het Tussendoor vrij. 

Last but not least zoeken we ook nog iemand die de verhuur van het Tussendoor wil overnemen nu de taken van 3 mensen door 2 gedaan moeten worden.  Dit is best een pittige job dus we willen graag iemand die stevig in de schoenen staat . 

Geinteresseerden boven de 18 jaar kunnen zich melden bij Hugo of Felah. 

 

 

 

groet, tjou, Felah

Nieuwe bestuursleden gezocht per November 2013

In November zitten Aminta (voorzitter) en Peter (publiciteit) al weer 4 jaar in het bestuur. Tijd voor vernieuwing. Voor de toekenning van de bestuursfuncties wordt de statutaire procedure gevolgd.

Aanmelden - ook vrijblijvend voor een informatief gesprek - kan door een mail te sturen naar publiciteit@panderplein.nl

 

Artikel 9 van de statuten:

1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste vijf personen, die door de Pandervergadering worden gekozen en benoemd.
2. Het aantal bestuursleden wordt bepaald door de Pandervergadering.
3. Niet-leden kunnen tot bestuurslid benoemd worden.
4. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen besluit van de Pandervergadering.
6. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Pandervergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de Pandervergadering vrij in de keus.
7. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
8. Bij huishoudelijk reglement wordt geregeld op welke termijn de bestuurskandidaten bekend dienen te worden gemaakt en uit hoeveel personen het bestuur zal bestaan.
9. Het bestuur behartigt de belangen van de vereniging in de ruimste zin des woords en is belast met alle voorkomende bestuurswerkzaamheden waartoe in ieder geval behoren:
a. het doen leiden van de Pandervergadering;
b. het financiele beheer;
c. het doen uitvoeren van besluiten en adviezen van andere organen;
d. de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering.

 

Foto's Panderfestival 2012

de foto's van vorig jaar staan eindelijk online. Met dank aan Marc Heeman

http://www.flickr.com/photos/95764330@N06/

 

 

Panderfestival 2013

Dag beste dames en heren van Pander,

We zijn begonnen met de eerste voorbereidingen voor het Pander Festival aan het eind van de zomer. Om op gang te komen hebben we reeds een datum geprikt en wel de 31ste van Augustus! Titel, tips, info, hulp en trucs volgen later....

31 augustus --- 2013 ---- Festival Pander

Sowieso gegroet,

het Pander-festival-team

Vrijkomend atelier/bedrijfsruimte Binnendoor 15

Beste Panderbewoners en andere geïnteresseerden,

Per 1 maart komt een atelier/bedrijfsruimte vrij binnen het Pander-complex, Binnendoor 15. Eventueel is een eerdere ingangsdatum mogelijk.

Gegevens atelier:
-       oppervlak ca. 64 m2, 2 ruimtes, entree via portiek op de 2e etage, zie plattegrond in bijlage.
-       kale huur eur. 200,09/maand (eur. 2.401,08/jaar).
-       servicekosten ca. 24,- tot 54,-/maand.
-       borg: 3 maanden huur.
-       contractperiode: 3 jaar, met verlenging per heel jaar.
-       casco-ruimte; de verwarmingsinstallatie en keuken behoren niet tot het gehuurde; de huidige
        huurder biedt deze ter overname aan (eur. 500,-)
-       de huidige huurder huurt een CV-ketel bij ENECO, tegen een bedrag van ca. 30,-/maand.
-       de aanslag gebruikersdeel WOZ voor de bedrijfsruimte bedraagt jaarlijks ca. 65 euro.
-       de huidige huurder biedt daarnaast diverse spullen uit de inrichting om niet of tegen een
        vergoeding ter overname aan.

Voor de toewijzing van de ruimte gelden de volgende criteria:
-       huurder is een bedrijf en heeft voldoende bestaanszekerheid (beoordeling op basis van o.a.
        jaarcijfers, bij startende bedrijven o.b.v. bedrijfsplan).
-       we vragen van onze huurders een actieve betrokkenheid bij het zelfbeheer van Pander.
-       geen activiteiten die overlast veroorzaken (bijv. niet geschikt als oefenruimte of dansstudio).
-       geen vestigingsvergunning nodig.
-       ruimte wordt daadwerkelijk gebruikt voor bedrijfsuitoefening (geen woonruimte of opslag e.d.).

Gegadigden kunnen hun interesse en motivatie kenbaar maken door vóór 11 Januari een mail te sturen naar huur@panderplein.nl. Motivatie graag op maximaal 1 A4-tje en inclusief KvK-nummer, mailadres en telefoonnummer, met als bijlage uw jaarcijfers 2011/bedrijfsplan. De bedrijven-toewijzingscommissie selecteert een of enkele kandidaten die uitgenodigd worden voor een aanvullend gesprek & bezichtiging van de ruimte, en draagt op basis van de criteria de meest geschikte kandidaat voor aan het Panderbestuur.

Met vriendelijke groet,

Stichting Wonen-Werken Pander

huur@panderplein.nl

pander familie

Beste Felah,

zoals het altijd gaat: door toeval kom je op een site die met je familie te maken heeft. Mijn grootmoeder was een Pander en ik woon in Leidschendam, waar ook de Pander-fabriek gestaan heeft en waar ik in het archief dat per 1 jan. a.s. naar het Nationaal archief gaat, wegens sluiting en bezuiniging, alles heb gecopieerd wat er hier aanwezig is/was van de fabriek en heb zelfs nog gesproken een jaar geleden met een ex-meubelmaker.
De poster waar je om vraagt heb ik, maar daar ik uit de Pander-tak- Leiden kom en onderzoek doe met een neef, ook hier woonachtig, zit die poster natuurlijk in ons familie-archief. Wij hebben van de hele Pander-familie in Nederland ongeveer van 1680 de stamboom een hele grote familie. er zijn een paar belangrijke takken: de basis is Blokzijl en daar zwermt men uit naar Amsterdam-Haarlem-Gouda, Leiden, den Haag en zo naar Zeeland. Grote families zijn in Noord- Oost-Nederland gebleven. archief Zwolle De eerste Pander-winkel in Nederland was in Gouda, het pand is thans een restaurant, gegevens uit de officiele Groene Hart archieven en zij gingen toen naar den Haag. (Haagse Tak) Als men Pander zegt noemt men altijd de vliegtuigen en de meubelfabriek aldaar, maar ons onderzoek in Leiden wat heel erg uitgebreid is, en nog niet klaar, is ook heel belangrijk, want alle Panders zijn door huwelijk wel met elkaar verbonden. De Pander-familie is heel klein zakelijk begonnen met hele grote gezinnen en groot zakelijk inzicht en hard werken., gezien de koopkontracten en testamenten, ook die van de vrouwen. In Blokzijl was het armoe troef, dus staken er over de Zuiderzee families over naar het Westen. Alle Panders hebben dus 1 stamvader daar in Blokzijl. ook die van den Haag.
Mijn neef zijn moeder en mijn vader waren broer en zuster, dus oma Anna Pander, gehuwd met grootvader van der Linden, was ons beider grootmoeder. De van der Lindens komen 1x per jaar bij elkaar en die stamboom is gemaakt. Wij zijn toen begonnen met de vrouwelijke lijn : oma Anna Pander. Behalve de stamboom hebben wij ook nazaten in Leiden, Boskoop en Amsterdam gevonden. Zij zijn nazaten van de beroemde Pander-fotografen in Leiden en in Boskoop en Amsterdam hebben zij hun foto-studio’s. ofschoon Amsterdam uit de Haarlemse tak komt. In onze familie-albums zitten dan ook foto’s van de Pander-fotografen.
De enorme grote Pander-stamboom laat precies zien hoe het met die Panders allemaal in elkaar zit.
Via antiquariaat internet heb ik een boek met platen kunnen kopen van hun toonzalen in den Haag. Vergeet ook niet dat er Pander meubelzaken waren in Amsterdam-Eindhoven en Groningen. In ons onderzoek kom je dus altijd terecht bij designers en ontwerpers en wij vinden het eigenlijk zo jammer, dat er over die begin-Panders nooit iets vermeld wordt en het accent altijd op den Haag ligt, terwijl dat door onkunde naar de knoppen is gegaan en door uitsterving van de tak. met een naar stuk geschiedenis in WOII Historisch is de geschiedenis vanaf Blokzijl veel interessanter, dat heeft ons onderzoek in Leiden, waar veel ligt in het archief, al bewezen.
Er was natuurlijk een prachtig Pander-Pand in Leiden!! ook een hele mooie winkel met een eigen meubelfabriek. Het grote Pander-archief in den Haag hebben wij nog niet onderzocht, en ons gericht op dat in Leiden, waar eigenlijk niets over geschreven is vanaf 1800.
Ik ben bijna 82 , weduwe, mijn neef nog geen 70, weduwnaar, dus wij gaan nog al eens op pad voor onderzoek, wat zeer tijdrovend is!! en wilden eigenlijk met nazaten een Pander-dag houden, maar wij hebben het allebei zo druk met andere dingen ook, dat wij nog geen datum in de planning hebben.
Denk niet, dat wij opgegroeid zijn met de dure Pander-meubelen!!! Die meubelen hebben allen een koperen plaatje met de naam Pander, maar ik heb dat plaatje niet!!!
Pier Pander is een zijtak ook uit Blokzijl over hem zijn boeken te koop. In Blokzijl is niets meer te vinden over de Panders.
De Pander-tak den Haag is gewoon heel eenvoudig begonnen met matten te verkopen vanuit een mattenboot aan de wal, heel heel eenvoudig!! De Haagse meubelfabriek had een personeelsblad, wat vermoedelijk wel in het Nationaal archief ligt ter inzage. daar liggen waarschijnlijk ook wel de zakelijke gegevens van de KvK. tussen Leiden en den Haag was wel kontakt. Men was immers met familie aan elkaar verbonden.
Wij hebben de stamboom in klad , mijn neef op de computer. ik in klad op papier vanaf onze overgrootmoeder met haar groot gezin met Dirken, Maria’s en Anna’s, wel Protestant, de Panders.
Hopelijk heb je iets aan dit verhaal. Het poster-museum in Hoorn heeft geen Pander-posters en zo men het zou hebben, dan brengen ze via hun veilingen nog aardig veel geld op! Het archief Leidschendam in het Gemeentehuis, heeft van mijn poster een copie gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Anneke Oldenburg-van der Linden

13e juli 2012 om 22.00 uur: optreden Stephanie Finnegan

Op vrijdag de 13e juli 2012 om 22.00 uur zal Stephanie Finnegan acte de presence geven in het Tussendoor met een spetterend optreden dat u niet licht zult vergeten. Noteer het vast ; een maand is zo voorbij :-)

groet, tjou, Felah

brandveiligheid in de keuken

Beste Panderianen,

Van 3 woningen is bekend dat de gasaansluiting in de keuken boven het gasfornuis zit in plaats van eronder.

Vestia vraagt om een inventarisatie door middel van foto’s. Wil je mij van de situatie een digitale foto met als naam adres+huisnummer sturen?

Als je geen digitale camera hebt, mail of bel me dan voor een afspraak. Ik verstuur de foto’s 17-2 as. naar Vestia.

Vriendelijke groet
namens het bestuur,

 

lizet.van.kempen@gmail.com
Tel. 3882422

Pander filmpje

Kom ik me daar op het wereldwijdeweb toch een leuk Pander filmpje uit andere tijden tegen :

www.mijndenhaag.org/exhibition.php

ff naar beneden scrollen en dan vind je het.

Bij deze de uitnodiging aan een ieder die ook zoiets vindt hier te plaatsen of naar mij te sturen op info@alotta-illusion.nl

Ik ben ook op zoek naar oude affiches van Pander zoals deze:

pander affiche

enjoy !

Felah

Algemene ledenvergadering

AGENDA ALV PANDER WONEN EN WERKEN

28 OKTOBER 2011, 20.00 Tussendoor

 1. Opening 20.00
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige ALV van 13 mei 2011 (bijlage 1)
 4. Begroting 2011 goedkeuren (bijlage 2)
 5. Evaluatie van de kattenpis oplossing en stemmen over het voorstel vanuit het bestuur om de gemaakte extra kosten om te slaan per hoofd kattenbezitter.
 6. Evaluatie isolatie van het Tussendoor
 7. Stemmen over voorstel verhoging bijdrage Tuingroep c.q. verhoging servicekosten (bijlage 3)
 8. Voorstel kantoorwerkgroep (bijlage 4 ?)
 9. Bevindingen energiewerkgroep
 10. Wvttk
 11. Rondvraag en sluiting

 

Inhoud syndiceren