Pier Pander

Ook zo iemand. En zeg niet dat je hem niet kent: hij was toch een van Nederlands meest gewaardeerde beeldhouwers in zijn tijd (we hebben het dan over een eeuwwisseling geleden), die mattenschipperszoon uit Drachten. Op de foto staat hij met het bovenlichaam een beetje achterover geheld bij het scheppen van alweer een nieuw fenomenaal kunstwerk, maar dat deed men kennelijk zo toentertijd. Enige poze was den kunstenaar zelve ook niet vreemd, zullen we maar zeggen.

Leeuwarden

In de Prinsentuin, het prachtige stadspark aan de rand van de binnenstad van Leeuwarden, bevinden zich een klein museum en een tempel geheel gewijd aan Pier Pander. Jarenlang in de versukkeling geweest maar sinds dit jaar in ouden luister hersteld. En een hele manifestatie moest het geheel in bredere kring bekendheid geven. Tempel en museum worden beheerd door het Historisch Centrum Leeuwarden dat vanaf september direct aan de Prinsentuin is gesitueerd.

Zoek het eens op als je toch in Friesland bent en doe ze de groeten, namens Pander.

Zie ook: www.pierpander.nl