Pander Pier

pierMinder bekend dan de meubels en de latere vliegtuigen van zijn zoon zijn de plannen van de oudere K.G. Pander om een Pier aan te leggen voor de kust van Scheveningen. De Pier zou ter hoogte van Seinpost moeten komen, dus dicht bij de Scheveningse haven. De plannen waren al in een vergevorderd stadium, toen zij alsnog werden tegengehouden.

Er was immers al een Pier bij het Kurhaus en een tweede Pier zo vlak erbij werd ook bij het aanbreken van de twintigste eeuw een beetje teveel van het goede gevonden. Het schijnt dat de oude Pander het mislukken van zijn droom nooit heeft kunnen verwerken en meer en meer zijn heil zocht in drank en vrouwen.